Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 62, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БЛС срещу решението на НЗОК да не плаща на болниците

БЛС срещу решението на НЗОК да не плаща на болниците

Бъл­гар­с­кият лекар­ски съюз (БЛС) изрази своето недовол­с­тво от наложената в пос­лед­ните два месеца прак­тика за заб­рана за извър­ш­ване на плащания от страна на Национал­ната здрав­ноосигурителна каса (НЗОК) към лечеб­ните заведения, сключили договор със здрав­ната каса и имащи нераз­п­латени задъл­жения към дър­жав­ния бюджет.

Прак­тиката е наложена с цел да се повиши събираемостта на НАП и Аген­ция Мит­ници, но от БЛС са категорични, че е недопус­тима, това посоч­ват от лекар­с­кия съюз в становище до Министър-председателя, Минис­тер­ски съвет, Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването и други инс­титуции, имащи отношение към решението на МС.

Водещите причини, които се посоч­ват в становището, са невъз­мож­ността бол­ниците да извър­ш­ват основ­ната си дей­ност, тъй като се финан­сират основно от НЗОК.

БЛС припомня, че сред­с­т­вата в бюджета на НЗОК са целеви, внасяни от бъл­гар­с­ките граж­дани за здравно осигуряване и въз­наг­раж­денията за работни зап­лати, осигуровки, кон­сумативи, медикаменти и всички други спомагателни дей­ности на бол­ниците са пряко свър­зани с плащанията по договора с НЗОК.

Според лекар­с­кия съюз неп­лащането на дъл­жимите за изработени медицин­ски дей­ности суми от НЗОК към лечеб­ните заведения може да доведе до временно или пос­тоянно прек­ратяване на дей­ността на тези лечебни заведения.

България

Хибридна заплаха

Едно време Плев­нелиев раз­п­равяше, че рус­наците летели над Черно море, за да ни карат да ги прех­ващаме и така да израз­ход­ваме ресурса на изтр…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Търсите качествена земя под наем? Вижте в сайта на „Агрион“

Дружеството стартира процедурата по отдаване на земеделските си парцели

Над­даването за плодородна земя под наем от „Агрион“ започва от 3 апри…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Младен Кръстаич: С това разполагаме, по-добри играчи нямаме

Селек­ционерът на Бъл­гария Младен Кръс­таич заяви след теж­кото поражение от Унгария с 0:3 в Будапеща, че това са най-добрите играчи, с кои…

Прочети още:

Loading...

Свят

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Патрушев: Русия има оръжия да унищожи САЩ, ако съществуването й е застрашено

Украйна може да бъде унищожена за година и половина, ако конфликтът не бъде решен, твърди Тръмп

Русия има оръжия, с които да унищожи всеки вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...